Login:
Hasło:


Podstawowe informacje dotyczące sposobu korzystania z systemu :


1 . Wpisz hasło oraz login uzyskane od administratora sieci.
W zakresie podstawowym, czyli umozliwiajacym dostep do kamer
oraz korzystanie z ich archiwum, są to :
login - sobieskiego
hasło - sobieskiego
i wciśnij przycisk: ZALOGUJ .


PROSIMY O NIE ZMIENIANIE HASŁA


2 . Kliknij na ikonę : KAMERA, aby dostać się do panelu użytkownika.


3 . Rozwiń menu pod druga ikona KAMERA i podświetl interesującą Ciebie
kamerę i wciśnij przycisk : POKAŻ .


4.Aby skorzystać z nagrań archiwalnych, należy zaznaczyć kursorem pozycję :
ARCHIWUM oraz kliknąć.
Następnie należy wybrać interesującą nas datę oraz godzinę i wcisnąć
przycisk : POKAŻ .
©13kamera 2011